Bộ chuyển đổi 8 kênh Video HD + Ethernet + FXS/FXO + RS485 sang Quang

LNK-8HV1E1P1D cung cấp 8 cổng Video + 1 cổng Ethernet 10/100M + 1 cổng thoại FXS/FXO + 1 cổng dữ liệu RS485 qua 1 sợi quang.