Bộ chuyển đổi 1 kênh VGA sang Quang JHA-V100

JHA-V100 là thiết bị chuyển đổi 1 kênh VGA sang Quang.