Bộ chuyển đổi 1 kênh Video sang Quang JHA-D1TV-20

JHA-D1TV-20 là thiết bị chuyển đổi 1 kênh VIDEO sang Quang.