Bộ chuyển đổi 220VDC sang 24VDC 20A~100A

WMX-DSD220S24 ** series là dòng thiết bị chuyển đổi nguồn từ 220VDC sang 24VDC, gồm các model 20A đến 100A.