Rectifier 48VDC 90A 2U

YK-GPE4890 Rectifier 48VDC 90A 2U là thiết bị chỉnh lưu chuyển đổi nguồn điện AC/DC sang nguồn điện DC 48V, 90A.