Bộ chuyển đổi 220VDC sang 48VDC 10A~100A

WMX-DSD220S48**series là dòng thiết bị chuyển đổi nguồn điện từ 220VDC sang 48VDC, gồm các loại: 10A, 20A, 30A, 40A, 50A , 60A, 80A và 100A.