Bộ chuyển đổi 48Vdc sang 220Vac 1~10KVA

WMX-DSA XXXX-48 series là dòng thiết bị chuyển đổi nguồn điện từ nguồn một chiều 48VDC sang 220VAC xoay chiều, gồm các loại: 1KVA, 2KVA, 3KVA, 4KVA, 5KVA, 6KVA, 8KVA và 10KVA.