Rectifier 48VDC 200A 6U

YK-GPE48200 Rectifier 48VDC 200A 6U là thiết bị chỉnh lưu chuyển đổi nguồn điện AC/DC sang nguồn điện DC 48V, 200A.