Rectifier 48VDC 150A 3U

YK-GPE48150 Rectifier 48VDC 150A 3U là thiết bị chỉnh lưu chuyển đổi nguồn điện AC/DC sang nguồn điện DC 48V, 150A.