Rectifier 48VDC 60A 1U

YK-GPE4860 Rectifier 48VDC 60A 1U là thiết bị chỉnh lưu chuyển đổi nguồn điện AC/DC sang nguồn điện DC 48V, 60A.