Bộ chuyển đổi E1 sang Ethernet, RS232 BD-FE1-FE-2RS232

BD-FE1-FE-2RS232 gồm 1 cổng giao diện E1 (n*64Kbps±50ppm) + 1 cổng Ethernet 10/100 Mbps và 2 cổng nối tiếp RS232/485/422.