Bộ chuyển đổi E1 sang RS485 E485

E485 là dòng thiết bị chuyển đổi E1 sang RS232, cung cấp 1 cổng nối RS485/422 và 1 cổng E1.