Bộ chuyển đổi quang điện 10G ENTU 783

ENTU 783 là dòng thiết bị chuyển đổi quang điện 10G cung cấp 1 cổng Ethernet 10G và 3 cổng SFP+ 10G.