Bộ chuyển đổi quang điện 10G JHA-MTC02

JHA-MTC02 là thiết bị chuyển đổi quang điện 10G, có quản lý web, tùy chọn giao diện quang SFP+ và XFP.