Bộ chuyển đổi quang điện HM-T100BS

Bộ chuyển đổi quang điện HM-T100BS có các DIP switch gạt để cấu hình, lựa chọn tốc độ truyền nhận dữ liệu: lựa chọn LFP, chế độ Full hoặc Half Duplex, tốc độ 10M hoặc 100M full duplex.