Giá tập trung Converter RACK2000A 3onedata

Giá tập trung Converter của hãng 3onedata gồm loại 14 hoặc 16 khe cắm bộ chuyển đổi quang điện.