Switch công nghiệp 24 cổng Quang hoặc 24 cổng Ethernet IES5024-24F

IES5024-24F là dòng thiết bị chuyển mạch công nghiệp, switch công nghiệp cung cấp 24 cổng Quang 100M hoặc 24 cổng Ethernet 10/100Mbps