Switch công nghiệp 24 cổng Ethernet L2+ ONV-IPS33024M

Thiết bị chuyển mạch công nghiệp / switch công nghiệp L2+ ONV-IPS33024M cung cấp 24 cổng Ethernet 10/100/1000Base-T.