Switch công nghiệp L2+ 48FE+4SFP ONV-IPS36048FM

Thiết bị chuyển mạch công nghiệp switch công nghiệp L2+ ONV-IPS36048FM cung cấp 48 cổng Ethernet 10/100/1000Base-T và 4 cổng quang SFP+ 1/10G.