Switch công nghiệp 2 cổng SFP + 4 cổng Ethernet 100M IES206 Series

Switch công nghiệp IES206 series cung cấp 4 cổng Ethernet 10/100M + 2 cổng Quang SFP hoặc SC/FC/ST Gigabit.