Switch công nghiệp 20 cổng Ethernet + 4 cổng Quang L3 ONV-IPS38248FM-8G

Thiết bị chuyển mạch công nghiệp / switch công nghiệp L3, MODEL ONV-IPS38248FM-8G cung cấp 20 cổng Ethernet 10/100/1000Base-T + 4 cổng Quang SFP+ 1/10G.