Switch công nghiệp 12 cổng Quang + 2 cổng Ethernet ONV-IPS33012FM

Thiết bị chuyển mạch công nghiệp, switch công nghiệp ONV-IPS33012FM cung cấp 12 cổng Quang SFP 100/1000Base-X và 2 cổng Ethernet 10/100/1000Base-T.