Switch công nghiệp 12 cổng Ethernet + 12 cổng Quang L3 ONV-IPS38248FM

Thiết bị chuyển mạch công nghiệp / switch công nghiệp L3, MODEL ONV-IPS38248FM cung cấp 12 cổng Ethernet 10/100/1000Base-T + 12 cổng Quang SFP, trong đó có 8 cổng SFP 100/1000Base-X + 4 cổng SFP+ 1/10G.