Switch công nghiệp 12 cổng Ethernet + 12 cổng Quang L3 ONV-IPS38248FM

Thiết bị chuyển mạch công nghiệp, switch công nghiệp L3 ONV-IPS38248FM cung cấp 12 cổng GE + 12 cổng SFP, trong đó có 8 cổng SFP 100/1000Base-X + 4 cổng SFP+ 1/10G.