Switch công nghiệp L2+ 8FE + 24SFP ONV-IPS36368FM

Thiết bị chuyển mạch công nghiệp / switch công nghiệp L2+, MODEL ONV-IPS36368FM cung cấp 8 cổng Ethernet 10/100/1000Base-T + 24 cổng quang SFP 100/1000Base-X và 4 cổng quang SFP+ 1/10G.