Switch công nghiệp L2+ 8FE + 24SFP ONV-IPS36368FM

Thiết bị chuyển mạch công nghiệp switch công nghiệp L2+ ONV-IPS36368FM cung cấp 8 cổng GE+ 24 cổng SFP Gigabit và 4 cổng SFP+ 1/10G.