Switch công nghiệp L3 24FE + 4SFP+ ONV-IPS38028FM

Thiết bị chuyển mạch công nghiệp, switch công nghiệp L3 ONV-IPS38028FM cung cấp 24 cổng GE + 4 cổng  SFP+ 1/10G.