Switch công nghiệp 16 cổng Ethernet ONV-IPS33016M

Thiết bị chuyển mạch công nghiệp, switch công nghiệp L2+ ONV-IPS33016M cung cấp 16 cổng Ethernet 10/100/1000Base-T.