Switch công nghiệp L3 8 cổng GE + 28 cổng SFP MISCOM8028GX-20GF-8GC

Switch công nghiệp MISCOM8028GX-20GF-8GC cung cấp 8 cổng combo SFP/RJ45 (8 cổng Ethernet Giga + 8 cổng quang SFP Giga) + 20 cổng quang SFP Gigabit.