Switch công nghiệp IES2010 Series

IES2010 Series là dòng thiết bị chuyển mạch công nghiệp, switch công nghiệp, cung cấp 10 cổng 100M/Gigabit, tùy chọn 8 Ethernet 10/100M + 2 cổng Quang SFP hoặc 4 Ethernet 10/100M + 2 cổng Quang SFP + 4 cổng Quang SC/FC/ST.