Switch công nghiệp 12 cổng Ethernet + 12 cổng Quang L2+ ONV-IPS33248FM

Thiết bị chuyển mạch công nghiệp, switch công nghiệp L2+ ONV-IPS33248FM cung cấp 12 cổng Ethernet 10/100/1000Base-T + 12 cổng quang SFP 100/1000Base-X.