Bộ chuyển đổi quang điện SFP C400

C400 là dòng thiết bị chuyển đổi quang điện SFP cung cấp 1 cổng Ethernet 10/100/1000Base-Tx và 1 cổng Quang SFP 1000Base-SX/LX/LH, thiết bị không phải sản xuất từ china (none China).