Bộ chuyển đổi quang điện VLAN BD-100M-4TX-VLAN

BD-100M-4TX-VLAN là thiết bị chuyển đổi quang điện 10/100M quản lý VLAN, cung cấp 4 cổng Etherner và 1 cổng Quang.