Bộ chuyển đổi RS232/485/422 sang Quang 1 sợi UT-2577SM

Bộ chuyển đổi RS232/485/422 sang Quang UT-2577SM chuyển đổi 1 cổng RS232/485/422 sang 1 cổng Quang SC/FC/ST, 1 sợi.