Modem chuyển đổi RS232 sang Quang BD-OP-RS232

BD-OP-RS232 là thiết bị chuyển đổi 1 cổng RS232/485/422 sang 1 cổng Quang.