Bộ chuyển đổi RS232/485/422 sang Quang 2 cổng IFC-FDC

Bộ chuyển đổi IFC-FDC cung cấp 1 cổng RS232/485/422 + 2 cổng Quang SC/ST.