Bộ chuyển đổi RS232/485/422 sang Quang MODEL277

MODEL277 series là thiết bị chuyển đổi 1 cổng nổi tiếp RS232 hoặc RS485/422 sang Quang của hãng 3onedata-China sản xuất.