Cáp quang treo hình số 8 GYTC8A Necero

GYTC8A là cáp quang treo hình số 8 của hãng Necero – China sản xuất, dung lượng tối đa lên đến 30core.