Cáp quang treo hình số 8 GYXTC8S

Figure 8 Cable(GYXTC8S)là loại cáp quang treo hình số 8 của hãng sản xuất Necero – China sản xuất.