Modem quang 4E1+4GE FCP-E4G4

FCP-E4G4 là thiết bị truyền dẫn quang PDH hay modem quang PDH cung cấp, chuyển đổi 4 cổng E1 và 4 cổng Giga Ethernet sang Quang, có thể tùy chọn cổng quang và cổng nguồn 1+1.