Modem quang 64E1+4GE FC2P-E64G4

FCP-E64G4 là thiết bị truyền dẫn quang PDH chuyển đổi 64 cổng E1 và 4 cổng Giga Ethernet sang Quang, có thể tùy chọn cổng quang và cổng nguồn 1+1.