Modem quang 16E1+8Ethernet FC2P-E16F8

FC2P-E16F8 là thiết bị truyền dẫn quang PDH giúp chuyển đổi 16 cổng E1 và 8 cổng Ethernet sang Quang.