Modem quang 16E1+4GE FCP-E16G4

FCP-E16G4 là thiết bị truyền dẫn quang PDH giúp chuyển đổi 16 cổng E1 và 4 cổng Giga Ethernet sang Quang, có thể tùy chọn cổng quang và cổng nguồn 1+1.