Modem quang 8E1+4GE FCP-E8G4

FCP-E8G4 là thiết bị truyền dẫn quang PDH hay modem quang PDH cung cấp, chuyển đổi 8 cổng E1 và 4 cổng Giga Ethernet sang Quang, có thể tùy chọn cổng quang và cổng nguồn 1+1.