Modem quang 32E1+4GE FC2P-E32G4

FCP-E32G4 là thiết bị truyền dẫn quang PDH cung cấp 32 cổng E1 và 4 cổng Giga Ethernet sang Quang, có thể tùy chọn cổng quang và cổng nguồn 1+1.