Modem quang PDH 8E1+4GE BD-OP-8E1-4GE

BD-OP-8E1-4GE là thiết bị truyền dẫn quang PDH cung cấp, chuyển đổi 8 cổng E1 và 4 cổng Giga Ethernet 10/100*1000M sang Quang Gigabit.