Modem quang PDH 16E1+4GE BD-OP-16E1-4GE

BD-OP-16E1-4GE là thiết bị truyền dẫn quang PDH cung cấp, chuyển đổi 16 cổng E1 + 4 cổng Giga Ethernet 10/100*1000M và 1 cổng nối tiếp RS232 sang Quang.