Switch 3onedata 2 cổng Quang + 24 cổng Ethernet ES1026-2F

ES1026-2F là dòng thiết bị chuyển mạch, Switch chuyển mạch, cung cấp 2 cổng Quang 100M và 24 cổng Ethernet 10/100M.