Switch công nghiệp 5 cổng Giga Ethernet IES205G

IES205G là dòng thiết bị chuyển mạch công nghiệp, switch công nghiệp cung cấp 5 cổng Giga Ethernet 10/100/1000Mbps.