Switch chuyển mạch H3C S5120V3-LI

Thiết bị chuyển mạch switch chuyển mạch của hãng H3C S5120V3-LI cung cấp tối đa 48 cổng 10/100/1000M Ethernet và 4 cổng SFP/SFP+.