Switch công nghiệp H3C IE4300

Switch công nghiệp H3C IE4300 cung cấp 8 cổng Ethernet hoặc POE và 4 cổng quang SFP Gigabit.