Switch công nghiệp 1 cổng Quang + 4 cổng Ethernet 100M ONV-IPS31004F

Thiết bị chuyển mạch công nghiệp, Switch công nghiệp ONV-IPS31004F cung cấp 1 cổng Quang tùy chọn SC/FC/ST 100M và 4 cổng Ethernet 10/100M.